“Standart Lojistik Firması” Algısını Yıkıyoruz!

SKYLOJİSTİK olarak, Standart Lojistik firması algısını yıkıyor, yerine yenilikçi, inovatif, çözüm odaklı ve ihtiyaca özel hizmet anlayışını getiriyoruz. PLUS+ kavramını, tıbbi ve medikal lojistik kurumsal hafızası ile bütünleştirerek, hem teknolojik hem de fayda odaklı bir temele inşa ettiğimiz lojistik algısını güçlendiriyoruz.